Devlet İhale Kanunu Danışmanlık Hizmeti

Devlet İhale Kanunu

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Danışmanlık Hizmeti

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Danışmanlığı’nı gerek kamu kurumlarının taşınmaz satış, kiralama ihalelerinde, gerekse özel sektör firmalarının ihale öncesinde veya ihale sonrasında yaşadıkları problemlere yol göstermek amacıyla vermektedir.

Bildiğiniz üzere, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu yürürlüğe girdikten sonra 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu sadece satış, kiralama vb. işlemlerde uygulanmaktadır. Bu durumdan dolayı çok sık kullanılan bir mevzuat değildir.

Durum böyle olunca idareler ve firmalar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun amir hükümleri ve taşınmaz hukuku konularında çok fazla bilgi sahibi olamadığı görünmektedir. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Danışmanlığı’nı taşınmaz hukuku ve 2886 Sayılı Devlet İhale kanunu alanlarında yayımlanmış 12 kitabı, onlarca makalesi bulunan, taşınmaz hukuku alanında yüksek lisans yapmış uzman eliyle yürütmekteyiz. Maalesef 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu konusunda mütevazi olamıyoruz ve iddia ediyoruz. “Daha iyisi yok.”


Özel sektör firmalarının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na ihtiyaçları birkaç temel sebepten kaynaklanmaktadır:

Kapsamlı Yasa Bilgisi: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, kamu ihaleleri için önemli düzenlemeler içerir. Özel sektör firmaları, bu kanunu doğru bir şekilde anlamak ve uygulamak için uzman bir rehberlik arayışındadır. Kanunun gereklilikleri, özel sektör açısından farklılık gösterebilir ve bu noktada uzman bir danışmanlık, doğru yorumlama ve uygulama açısından önemlidir.

İhale Sürecinde Rekabet Avantajı: Özel sektör firmaları, rekabetçi bir ortamda kazançlı ihalelere katılmak ister. Kanunu etkili bir şekilde kullanarak ihale sürecinde rekabet avantajı elde etmek isteyen firmalar, uzman bir danışmanlıkla stratejik bir yol haritası belirlemek isterler.

Karmaşık İhale Süreçleri: Devlet ihaleleri, genellikle karmaşık prosedürler içerir. İhale dokümanları, teknik ve idari şartnameler gibi belgelerin hazırlanması ve ihale sürecinin yönetilmesi zaman alıcı ve karmaşık olabilir. Uzman bir danışmanlık, bu süreçlerin daha etkin ve hatasız bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir.

Risk Yönetimi ve Uyumluluk: Yanlış anlaşılma veya eksik bilgiye dayalı hatalar, firmaları ihale dışı bırakabilir ve hukuki sorunlara yol açabilir. Kanuna uyum ve risk yönetimi açısından, uzman bir danışmanlık hizmeti firma için gereklidir.

Profesyonel Destek Arayışı: Özel sektör firmaları, kendilerini güvende hissetmek ve en iyi sonuçları elde etmek için profesyonel destek arayışındadır. Uzman bir danışmanlık, mevzuatı etkili bir şekilde uygulayarak, firma adına doğru adımları atmasına yardımcı olabilir.

Bu nedenlerle, özel sektör firmaları, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na ilişkin gereksinimlerini karşılamak, rekabet avantajı sağlamak ve uyumlu bir şekilde iş yapabilmek için uzman danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duyarlar.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılacak danışmanlık hizmetinin konuları şunlardır:

İhale mevzuatı ve uygulama esasları: İhale mevzuatının genel hükümleri, ihale türleri, ihale usulleri, ihale süreci, ihale şartnamesi, ihale evrakları, ihale teklifi, ihale değerlendirmesi ve ihale itirazları gibi konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İhale dosyası hazırlama: İhaleyi düzenleyen idare tarafından belirlenen formata uygun olarak, ihale şartnamesinin tüm hükümlerine uyarak, eksiksiz ve doğru bir şekilde ihale dosyası hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İhalelere katılım: İhalelere katılım için gerekli olan belgeler ve prosedürler hakkında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İhale süreci yönetimi: İhale sürecindeki tüm aşamalarda, ihale mevzuatına ve uygulama esaslarına uygun olarak danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Bu kapsamda, Kamu İhale Danışmanlık Merkezi olarak, ihalelere katılmak isteyen firmalara veya kişilere aşağıdaki hususlarda destek vermektedir:

 • İhale mevzuatı ve uygulama esasları hakkında bilgilendirme
 • İhale dosyası hazırlama konusunda destek
 • İhalelere katılım için gerekli olan belgelerin hazırlanması
 • İhale sürecinin yönetimi

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi, ihalelere katılmak isteyen firma veya kişiler için önemli bir avantaj sağlar. İhale mevzuatı ve uygulama esasları konusunda bilgi sahibi olmak, ihale dosyası hazırlamak ve ihale sürecini yönetmek, uzmanlık gerektiren bir süreçtir. Danışmanlık hizmeti alarak, bu süreci daha kolay ve verimli bir şekilde yürütmek mümkündür.

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi, ihale mevzuatı ve uygulama esasları konusunda uzman kişilerden oluşmaktadır. İhalelere katılmak isteyen firma veya kişilere, ihale sürecini başarıyla tamamlamaları için gerekli desteği sağlamaktadır.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamında Taşınmaz Satışı ve Kiralama İhalelerinde Danışmanlık Hizmeti

 1. Taşınmaz Satışı İhaleleri:
  • Kamu kurumlarının veya kuruluşların satışa çıkardığı taşınmazların (arazi, bina, tesis vb.) ihale sürecinde danışmanlık.
  • İhale öncesi değerlendirme ve analizlerin yapılması.
  • İhale dosyasının hazırlanması aşamasında teknik şartnamelerin oluşturulması ve incelenmesi.
  • İhaleye katılım için gerekli belgelerin ve evrakın hazırlanması.
 2. Taşınmaz Kiralama İhaleleri:
  • Kamu kurumları veya özel sektörün kiralık olarak sunulan taşınmazlarının ihale sürecinde danışmanlık.
  • İhale öncesinde teknik şartnamelerin oluşturulması ve incelenmesi.
  • Kiralama tekliflerinin hazırlanması ve sunulması için destek.
  • Kiralama ihalesinde gereken belgelerin ve evrakın hazırlanması.
 3. Taşınmaz Hukuku ve Sözleşme İncelemeleri:
  • Satış veya kiralama sözleşmelerinin detaylı incelenmesi ve şartnamelere uygunluğunun kontrolü.
  • Sözleşmelerin hukuki boyutunun değerlendirilmesi ve gerektiğinde düzenlemelerin yapılması.
  • Sözleşme şartlarının her iki taraf için adil ve mevzuata uygun olduğunun denetlenmesi.

Ek Danışmanlık Hizmetleri:

Kantin İhaleleri: Okullar, kurumlar veya işletmelerde yapılacak kantin ihaleleri sürecinde danışmanlık hizmeti sağlanması.

2886 Sayılı Kanuna Göre Kiralama İhaleleri: Kamu kurumlarının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında gerçekleştireceği kiralama ihalelerinde danışmanlık.

Trampa Sözleşmeleri ve Diğer İhale Türleri: Özel ihale türlerinde danışmanlık sağlanması, ihalelerin yönetimi ve gereken belgelerin hazırlanması gibi konularda destek verilmesi.

Taşınmaz satışı ve kiralama ihaleleri, özel sektör firmaları için önemli fırsatlar sunar ancak doğru şekilde yönetilmediği takdirde de riskler içerebilir. Bu sebeple, bu tür ihale süreçlerinde uzman bir danışmanlık hizmeti almak, doğru kararlar almak ve yasal gerekliliklere uygun hareket etmek adına kritik bir rol oynar.

Bilgi ve İletişim;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Tel-2  : +90 212 232 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat