Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

E-İhalelere Katılmak İçin Gereken Adımlar ve Şartlar
10/02/2024
Kamu İhalelerinde Fiyat Farkı Endeksleri: Hesaplama, Kullanım ve Güncelleme Üzerine Kılavuz
09/02/2024
Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlarda Elektronik Fiyat Teklifleri Artık Mümkün
01/02/2024
Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 44,22 yükseltildi.
24/01/2024
4735 Sayılı Kanun Kapsamında Geçici 7. Maddesi
28/12/2023
Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 42 nci Maddesinin (a) Bendindeki Hükmün İptali İstemiyle Açılan Davada Danıştay 13. Dairesi Tarafından Alınan "Dava Konusu İşlemin İptali" Kararının İcaplarına Göre İşlem Tesis Edilmesine Yönelik 16.08.2023 tarihli ve 2023/DK.D-208 Sayılı Kurul Kararı
23/08/2023
Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 39 uncu Maddesinin Dördüncü Fıkrasının (e) Bendinin İptali İstemiyle Açılan Davada Danıştay 13. Dairesi Tarafından Alınan "Dava Konusu İşlemin İptali" Kararının İcaplarına Göre İşlem Tesis Edilmesine Yönelik 16.08.2023 tarihli ve 2023/DK.D-210 Sayılı Kurul Kararı
23/08/2023
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
01/04/2023
Kamu İhalelerinde Elektronik İhale Zorunluluğu
20/05/2022
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında (Yeni)
07/04/2022
İhale İlan Bedeli Ödemelerine İlişkin Önemli Duyuru
07/04/2022
Fiyat Farkına İlişkin İhale Dokümanlarında Yapılacak Düzenlemelerde Dikkat Edilecek Hususlar
07/04/2022
28/03/2022 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar
25/03/2022
Elektronik Geçici Teminat Mektuplarının İhalelerde Kullanımı Hakkında Duyuru
22/03/2022
Doğrudan Teminler EKAP Üzerinden Duyurulabilecek
01/02/2022
Sınır Değerin Altındaki Tekliflerin Açıklama İstenilmeksizin Reddedileceği Hizmet Alımları
24/01/2022
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20/06/2021
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20/06/2021
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20/06/2021
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20/06/2021