Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerine İlişkin Önemli Duyuru: EKAP Üzerinde İşlem Süreçleri
10/06/2024
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
18/05/2024
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
18/05/2024
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18/05/2024
Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18/05/2024
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18/05/2024
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18/05/2024
Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18/05/2024
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18/05/2024
Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği
18/05/2024
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18/05/2024
Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18/05/2024
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18/05/2024
Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18/05/2024
Kamu İhale Kurumu'ndan Önemli Duyuru: Elektronik Ortamda Yapılacak Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvuruları Zorunlu Hale Getirildi
05/04/2024
Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına ​İlişkin Tebliğ
16/03/2024
İhalelerde Elektronik Teminat Mektubu Zorunluluğu Getirildi
15/03/2024
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Geçici 7. Maddeye İlişkin Yeni Düzenleme
14/02/2024
E-İhalelere Katılmak İçin Gereken Adımlar ve Şartlar
10/02/2024
Kamu İhalelerinde Fiyat Farkı Endeksleri: Hesaplama, Kullanım ve Güncelleme Üzerine Kılavuz
09/02/2024