İhale Mevzuatı Danışmanlığı

İhale Mevzuatı Danışmanlığı

Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlar sık sık değişmektedir. Bu durum, kamu ihale kurum kararları, yargı kararları ve yorumlardaki değişikliklerle beraber Kamu İhale Mevzuatının gerekliliğini anlamak oldukça zor hale gelir. Mevzuatın bu dinamik yapısı, eksiksiz ve doğru anlamak ve uygulamak için profesyonel danışmanlık hizmetinin önemini ortaya koyuyor. Sizin haklarınızı korumak için buradayız.

Kamu ihaleleri, kamu idarelerinin mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini gerçekleştirmek için gerçekleştirdikleri işlemlerdir. Bu işlemler, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Ancak, kamu ihaleleri, karmaşık ve değişken bir hukuki çerçeveye tabidir. Bu durum, kamu ihalelerine katılan firmalar için önemli bir risk oluşturmaktadır.

VİZYONDER Kamu İhale Danışmanlık Merkezi, kamu ihale hukuku alanında uzmanlaşmış kadrosu ile bu riskleri ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır.

Merkezimiz, Kamu İhale Kurumu'ndan emekli KİK uzmanları, uzun yıllar kamuda denetmen olarak görev yapmış uzman denetçiler ve sadece Kamu İhale Mevzuatı'na odaklanmış avukatlardan oluşan kadrosuyla, şirketlere sağlam, kurumsal ve profesyonel destek sunmaktadır.

Uzmanlarımız, kamu ihale mevzuatının en ince ayrıntılarını bilir ve bu konudaki güncel gelişmeleri yakından takip eder. Bu sayede, firmaların ihale süreçlerinde karşılaşabilecekleri tüm hukuki sorunları çözme konusunda gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler.

Merkezimiz, ihtiyaç duyduğunuzda hukuki destek sağlamak için yanınızdadır. Yenilikçi anlayışımızla, E-posta ve telefon yoluyla yanınızdayız ve gerektiğinde yerinde hizmet sunuyoruz.

Kamu ihale mevzuatının sürekli değişmesi, mevzuatı takip etmenin ve uzman personel istihdam etmenin, ihalelere katılan firmalar için rekabetin belirleyici unsurlarından biri olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, güncel mevzuat bilgisine erişim ve doğru bilgiyle destek sağlama ihtiyacı her zamankinden daha önemlidir.

VİZYONDER, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, satın alma süreçlerinde yer alan kişilere yönelik danışmanlık hizmeti sunarak bu boşluğu doldurmayı hedefliyor. İhale öncesi ve sonrası süreçlerinizde lojistik destekten, teklif dosyalarınızın hazırlanmasına ve sözleşme süreçlerinize kadar kapsamlı hizmet sunuyoruz.

Güçlü kadromuz, işletmenizin ihtiyaç duyduğu her adımda yanınızda olmayı taahhüt ediyor. Bilgi, deneyim ve çözüm odaklı yaklaşımımızla, işinizi daha güçlü ve rekabetçi hale getirmek için buradayız.

İşte, VİZYONDER Kamu İhale Danışmanlık Merkezi'nden yararlanarak elde edebileceğiniz bazı faydalar:

 • Mevzuatı takip etme ve uzman personel istihdam etme yükünden kurtulun.
 • İhale süreçlerinde karşılaşabileceğiniz tüm hukuki sorunları en hızlı ve en doğru şekilde çözün.
 • İhalelerde başarılı olma şansınızı artırın.
 • İşinizi daha güçlü ve rekabetçi hale getirin.

VİZYONDER Kamu İhale Danışmanlık Merkezi, işinizi büyütmek ve hedeflerinize ulaşmak için size ihtiyaç duyduğunuz desteği sunmaktadır.

Hemen bizimle iletişime geçin ve avantajlardan yararlanmaya başlayın!

Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na bağlı şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları, aşırı düşük teklif açıklamaları, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sonlandırılması veya haksız fesihleri, ihalelerin mevzuata aykırı iptalleri ve teminat bedellerinin geri alınması gibi hukuki konularda ihtiyacınız olan uzmanlık ve deneyimle hızlı, doğru ve yerinde çözümler sunuyoruz.

İhale süreci, ilan yayınlanmasıyla başlayıp sözleşme imzalanmasıyla sona erer. Ancak bu süreç bazen beklendiği gibi ilerlemez. İhale dokümanlarındaki katılım şartları, bazı firmaların ihaleye katılmasını engeller.

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin hata yapması, itirazlar ve aşırı düşük teklif açıklamaları, uzmanlık ve deneyim gerektiren adımlardır. İşte bu noktada, tarafımızca sunulan hizmetler:

 • Tekliflerin doğru analizi ve hazırlanması
 • Teklif zarfı içeriğinin titizlikle düzenlenmesi
 • İhaleye katılım için gereken belgelerin kontrolü
 • Teklif zarfının eksiksiz ve doğru hazırlanması

Mevzuatın son değişiklikleri doğrultusunda, ihale süreçlerinizin her aşamasında uzman desteğimizle yanınızdayız. Sizin adınıza gereken tüm kontrolleri yaparak, hukuki danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu kapsamda, birim fiyat teklif mektubu, geçici teminat mektubu, iş deneyim belgeleri ve diğer gerekli evrakların düzenlenmesi ve kontrol edilmesi gibi işlemleri sizin için gerçekleştiriyoruz.

Mevzuattaki son değişiklikler ışığında, ihtiyaçlarınıza uygun hukuki danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Hukuki Danışmanlık Desteği Alabileceğiniz Konular:

Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde:

 • Şikâyet başvurusu
 • İtirazen şikâyet başvurusu
 • Aşırı düşük teklif açıklamasının hazırlanması
 • Sözleşmenin sürecinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin sona ermesi veya haksız feshi
 • Mevzuata aykırı iptal edilen ihaleler
 • Mevzuata aykırı irad kaydedilen teminat bedellerinizin alınması

gibi hukuki desteğe ihtiyaç duyabileceğiniz tüm konularda uzmanlığımız ve deneyimimizle hızlı, doğru ve yerinde çözümler üretiyoruz.
İhale süreçleri, ihale ilanının yayınlanması ile başlar, sözleşmenin imzalanması ile sona erer. Bu iki zaman dilimi arasında genel olarak;

 • İhale dokümanının edinilmesi,
 • Teklif zarflarının oluşturulması ve sunulması,
 • Tekliflerin değerlendirilmesi,
 • Gerekli ise aşırı düşük teklif açıklamasının hazırlanarak idareye sunulması,
 • Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi,
 • Sözleşmenin imzalanması

gibi süreçler gerçekleştirilmektedir.  Sürecin her zaman burada belirtildiği şekil ve sıralamada sorunsuz olarak ilerlemediği durumlarda olmaktadır. İhale dokümanlarında yer verilen ihaleye katılım şartları bazen her firmanın ihaleye girmesini engellemektedir.

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarece kasıtlı ya da kasıtsız hata yapılırsa bu problemlere yönelik idareye yapılacak itirazların yanı sıra sürecin olağan bir parçası olan aşırı düşük teklif açıklamasının hazırlanması da uzmanlık ve tecrübe gerektiren işlemler arasında yer almaktadır. Bu çerçevede ihalenin tüm aşamalarına yönelik olarak tarafımızca sunulan hizmetler aşağıda belirtilmiştir.  

Tekliflerin Doğru Şekilde Analizi Yapılarak Hazırlanması

İdarenin İhale komisyon kararları, Kamu İhale Kurulu kararları ve Yargı Karaları dikkate alındığında aslında teklif dosyasının hazırlaması İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen belgeleri hazırlayarak zarf içine koyarak idareye teslim etmekten çok daha ciddi ve zor bir iş olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır. Çünkü birçok firmanın teklifi, teklif zarfında yer alan belgeler ile idarenin talep etmiş olduğu belgelerle karşılaştırıldığında eksiklikler veya yanlış belgelerin konulması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılarak ihale dışında kalmasına sebep olmaktadır.

Durum böyle olunca teklif zarf dosyasının hazırlanması çok önemli bir iş olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazen küçük bir hata büyük ihalelerden elenmemize neden olmaktadır.

Bu çerçevede teklif dosyasının doğru bir şekilde analizi ve hazırlanması kapsamında , aşağıda belirttiğimiz hizmetlerimiz ile mevzuatta yer alan son değişiklikler kapsamında ihtiyaç duyduğunuz tüm kontroller ile hukuki danışmanlık hizmetini sağlıyoruz.

 • Birim fiyat teklif mektubu ile birim fiyat teklif cetvelinin hazırlanması ve kontrol edilmesi,
 • Geçici teminat mektubu ve banka referans mektubunun düzenlenmesi ve kontrol edilmesi,
 • Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin düzenlenmesi ve kontrol edilmesi,
 • İhaleye katılabilmek için gereken belgelerin kontrol edilmesi (Ticaret Sicil Gazetesi vb.),
 • İş deneyim belgelerinin ayrıştırılması ve ihaleye uygunluğunun kontrol edilmesi,
 • İdari ve Teknik Şartnameye göre teklif zarfında sunulması gereken diğer belgelerin düzenlenmesi ve kontrol edilmesi,
 • Teklif zarfının düzenlenmesi ve kontrol edilmesi

konularında mevzuatta yer alan son değişiklikler kapsamında ihtiyaç duyduğunuz tüm kontroller ile hukuki danışmanlık hizmetini sağlıyoruz.

İhale Uzmanlarıyla Profesyonel Destek ve Danışmanlık Hizmetleri

 • İhale dosyalarının düzenlenmesi konusunda geniş bir bilgi birikimine sahibiz.
 • Kamu ihalelerinde yaşanan şikayetleri ve itirazları ele almak için hazırız.
 • İhale hukuku konusunda detaylı bilgi ve rehberlik hizmeti sunuyoruz
 • İhale danışmanlık firmamız, ihale dosyası hazırlama, ihale süreci yönetimi ve kamu ihale hukuku konularında etkin ve uzman bir yaklaşımla hizmet vermektedir.
 • İhale sürecinde firmalara rehberlik eden uzman ekibimiz, Kamu İhale Kanunu'na uygun ihale dosyası hazırlama ve ihale sürecinde hukuki danışmanlık gibi konularda profesyonel destek sunmaktadır.

Bilgi ve İletişim;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Tel-2  : +90 212 232 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.