Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

Dava Konusu Teminat Mektubunun Hükümsüz Sayılmasını Veya Davacıya İadesini Gerektirecek Koşulların Henüz Oluşmadığı Hakkında Yargıtay Kararı
07/04/2020
İhale Dokümanında Belirtilen Miktarı Aşan Sözleşme Hükümlerinin Kamu Düzeni İtibariyle Geçersiz Olup Olmayacağı Hakkında Yargıtay Kararı
07/04/2020
COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi ile İlgili 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
02/04/2020
Kamu İhale Kanunu İle İlgili Sayıştay Bulguları
01/04/2020
Kamu İhale Kurumundan Covıd-19 Nedeniyle İhale İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar Konulu Duyuru
30/03/2020
Kamu İhale Kurumundan Coronavirüs (Covid-19) Tedbirleri Hakkında Duyuru
20/03/2020
Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmayacak Hizmet Alımları Listesi Hakkında Kamu İhale Kurulu Kararı Yayımlandı
06/03/2020
İhalelerde Yerli Malı Kullanımına İlişkin Güncel Listeler
04/02/2020
Yapım İşlerinde Yerli Malı Olması Şartı Getirilen Makine Ve Ekipmanlara İlişkin Duyuru
03/02/2020
Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 7,36 yükseltildi.
29/01/2020
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değerin Hesaplanmasında Kullanılacak R Katsayısına İlişkin Duyuru
29/01/2020
Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin 1 Şubat 2020 Tarihi İtibarıyla Güncellenmesi Nedeniyle Kamu İhale Bülteninde Yayımlanacak İlanların EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar
28/01/2020
İhalelerde Teminat Olarak Sunulan Kefalet Senetleri Hakkında
17/12/2019
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13/11/2019
Elektronik İhalelerde Fiyat Dışı Unsur Uygulaması Devreye Alınmıştır
13/11/2019
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
02/11/2019
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13/09/2019
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13/09/2019
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13/09/2019
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13/09/2019
WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.