Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

4735 Sayılı Kanunun Geçici 4 Üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Kamu İhale Kurumu Kurul Kararları
23/08/2019
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 1242)
28/06/2019
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi Uyarınca Hesaplanacak Ek Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 1243)
28/06/2019
23/06/2019 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar
19/06/2019
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13/06/2019
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13/06/2019
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13/06/2019
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13/06/2019
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13/06/2019
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
13/06/2019
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13/06/2019
Mevzuat Değişikliği- İhale Konusu İş İle İlgili Ciro & Yurtdışı İş Deneyim Belgeleri & Serbest Muhasebecilerin Yetkileri
13/06/2019
İhale Komisyon Kararında İdarenin, İdari İşlem İle Doğru Bildirme Yükümlülüğüne Aykırı Davranılarak Yanlış Yönlendirilmesi Nedeniyle Ödenen 4.280,00-Tl İtirazen Şikayet Başvurusu Bedelinin İstekliye Geri Ödenmesi Hakkında Mahkeme Kararı
29/03/2019
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16/03/2019
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16/03/2019
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16/03/2019
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16/03/2019
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16/03/2019
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16/03/2019
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
16/03/2019