Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
16/03/2019
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2019/1)
09/02/2019
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (y) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 703)
05/02/2019
Mülkiyeti Belediyeye Ait Olan Dokuz Adet Taşınmazın Satış Ve Kiraya Verilmesine İlişkin İhale Kararlarından Damga Vergisi Alınmadığı Hakkında Sayıştay Kararı
29/01/2019
Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 33,64 yükseltildi.
25/01/2019
Elektronik Tebligata İlişkin Duyuru
15/01/2019
E-İhalede Parasal Sınır Kalktı
02/01/2019
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
02/01/2019
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
02/01/2019
Mahalli İdarelerde Yasaklama Kararı Vermeye Yetkili Makamlar
10/12/2018
Kamu İhale Genel Tebliğ - 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarda Uygulanmasında Karşılaşılan Tereddütlere Açıklık Getiren Kamu İhale Genel Tebliğ
20/11/2018
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
16/11/2018
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (Değişiklikler İşlenmiş Güncel Halidir)
13/08/2018
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (Değişiklikler İşlenmiş Güncel Halidir)
13/08/2018
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği (Değişiklikler İşlenmiş En Güncel Halidir)
18/06/2018