Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20/06/2021
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20/06/2021
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
20/06/2021
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
20/06/2021
Kamu Özel İş Birliği Projeleri İle Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğ'e İlişkin Duyuru
28/04/2021
Kamu İhale Kurumundan Tam Kapanma Tedbirleri Kapsamında İhale İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında Duyuru
27/04/2021
Hizmet İşleri Genel Şartnamesine İlişkin Duyuru
21/04/2021
Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin ve İhale Uygulamasına İlişkin Tebliğ
15/04/2021
Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2021 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ
24/03/2021
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 32. maddesinin birinci fıkrasının “Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.” biçimindeki ikinci cümlesinin, Anayasa’nın 2. ve 36. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi yönelik Anayasa Mahkemesi Kararı
06/03/2021
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
26/01/2021
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
26/01/2021
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
26/01/2021
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
26/01/2021
Kamu İhale Tebliği (No: 2021/1)
26/01/2021
Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 yükseltildi.
26/01/2021
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (I) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ
31/12/2020
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
31/12/2020
Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılan İhalelerde Elektronik Geçici Teminat Mektubunun Kullanılmasına İlişkin Duyuru
27/11/2020
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30/09/2020