23/06/2019 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

Eklenme Tarihi: 19/06/2019 - Kategori: Mevzuat Duyuruları

13/06/2019 tarihli ve 30800  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ve tebliğ değişikliklerinin 23/06/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu değişikliklerle tip ön yeterlik şartnameleri, idari şartnameler, sözleşme tasarıları ve bazı standart formlarda değişiklik  yapılmıştır.

Bu itibarla idarelerin EKAP üzerinden yürüttükleri mal alımı, hizmet alımı yapım işleri, danışmanlık hizmet alımı ihale işlemlerinde herhangi bir aksama olmaması için aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

 1. Ön yeterlik/ihale dokümanı bu değişikliklerden önceki uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ancak ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanmamış (ilansız pazarlık usulüne göre yapılan ihalelerde davet yapılmamış) ihalelerin doküman onayları 23/06/2019 tarihi itibarıyla kaldırılacaktır. Söz konusu dokümanın 23/06/2019 tarihi itibari ile yeni yönetmelik hükümlerine göre tekrar hazırlanması gerekmektedir.
   
 2. Ön yeterlik/ihale dokümanı, yürürlükteki uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ihalelere ilişkin ön yeterlik/ihale ilanları en son 21/06/2019 günü Kamu İhale Bülteninde yayımlanacaktır. Bu ihalelere ilişkin ilan işlemlerinin en geç 20/06/2019 günü saat 14:00'e kadar tamamlanması zorunludur.
   
 3. Ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanılarak Kurumumuza gönderilmiş, ancak 21/06/2019 Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanmamış tüm ön yeterlik/ihale ilanları iade edilecektir.
   
 4. 20/06/2019 tarihi saat : 14:00 den   23/06/2019 tarihine kadar ön yeterlik/ihale ilanlarının EKAP üzerinden gönderilmesine izin verilmeyecektir.
   
 5. 23/06/2019 tarihi saat: 08:00 den itibaren ön yeterlik/ihale dokümanları EKAP üzerinden yeni yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacaktır.
   
 6. İstisna ve kapsam dışı ihalelere ilişkin işlemler yukarıda belirtilen hususlardan etkilenmeyecek, bu ihalelere ilişkin ilanlar kesintiye uğramadan Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaya devam edecektir.
   
 7. Sistemde yapılacak mevzuat, bakım ve test çalışmaları sebebiyle tüm EKAP uygulamaları 22/06/2019 tarihi saat 22:00 itibariyle bakıma alınacaktır. Sistemin 23/06/2019 tarihi saat 05:00 itibarıyla açılması planlanmaktadır.

Bütün idarelere önemle duyurulur.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.