Devredilen Sözleşmelerden Elde Edilen Alt Yüklenici İş Bitirme Belgelerinin İhalelerde Kullanımı

Eklenme Tarihi: 05/09/2019 - Kategori: Kamu İhale Mevzuatı

Toplantı No : 2019/041
Gündem No : 2  
Karar Tarihi : 05/09/2019 
Karar No : 2019/DK.D-205
Toplantıya Katılan Üye Sayısı :
Gündem Konusu : 4735 sayılı Kanun kapsamında devredilen işlerde, devir sonrasında aynı alt yüklenici ile işe devam edilmesi halinde, devir öncesi ve sonrası gerçekleştirilen işlere ilişkin düzenlenen alt yüklenici iş bitirme belgelerinin tutarları toplanmak suretiyle değerlendirmeye alınıp alınamayacağı hususundaki tereddütlerin giderilmesine ilişkin Kurum görüşü oluşturulması. 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında devredilen işlerden elde edilen alt yüklenici iş deneyim belgelerinin ihalelerde kullanımına ilişkin olarak; 4735 sayılı Kanun kapsamında devredilen sözleşmelerde; devir sonrasında da aynı alt yüklenici ile işe devam edilmesi halinde, alt yüklenicilik sözleşmesindeki işin kapsam ve niteliğinin aynı kalması kaydıyla, devir öncesi ve sonrası gerçekleştirilen işlere ilişkin düzenlenen alt yüklenici iş bitirme belgeleri ve devir işlemine ilişkin belgelerin başvuru veya teklif kapsamında birlikte sunulması durumunda, söz konusu alt yüklenici iş bitirme belgelerinin tutarları toplanmak suretiyle değerlendirmeye alınmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.