Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin 1 Şubat 2020 Tarihi İtibarıyla Güncellenmesi Nedeniyle Kamu İhale Bülteninde Yayımlanacak İlanların EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Eklenme Tarihi: 28/01/2020 - Kategori: Mevzuat Duyuruları

Kamu İhale Kurumundan Duyuru:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi" başlıklı 67 nci maddesine göre, 2020/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler güncellenmiş olup, 29.01.2020  tarihli ve 31023 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İdarelerin EKAP üzerinden yaptıkları ihale işlemlerinde herhangi bir aksama olmaması için aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

1. Güncellenen eşik değerler ve parasal limitlerin sisteme uyarlama çalışmaları tamamlanarak 1 Şubat 2020 tarihinde devreye alınmış olacaktır. 31 Ocak 2020 tarihinden sonra yayımlanacak ilanların ve buna ilişkin ihale dokümanlarının bu değerlere dikkat edilerek hazırlanması ve yayımlanması gerekmektedir.

2. 31 Ocak 2020 tarihine kadar geçerli olan eşik değerler ve parasal limitlere göre hazırlanmış ihale dokümanlarına ait ön yeterlik/ihale ilanlarının geçerli olabilmesi için en son 31 Ocak 2020 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlanması gerekmektedir. İdarelerin bu kapsamda yayım için hazırlık aşamasında oldukları ön yeterlik/ihale ilanları ile ilgili tüm işlemlerini en son 30 Ocak 2020 Perşembe günü saat: 14:00’e kadar tamamlaması zorunludur.

3. İhale dokümanlarında ve ön yeterlik/ihale ilanlarında hatalı durumların ortaya çıkmaması için; 30 Ocak 2020 Perşembe günü saat: 14:00’e kadar yayım için gerekli işlemleri tamamlanmayan ön yeterlik/ihale ilanları iade edilecektir. Ayrıca, ihale dokümanı hazırlanmış ve onaylanmış, ancak ilan işlemleri tamamlanmamış olan ihalelerin doküman onayları sistemden 31 Ocak 2020 Cuma günü otomatik olarak kaldırılacaktır.

4. 30 Ocak 2020 tarihi saat 14:00’den 1 Şubat 2020 tarihine kadar ön yeterlik/ihale ilanlarının EKAP üzerinden gönderilmesine izin verilmeyecektir. Bu ilanların ve ilanlara esas ihale dokümanlarının güncellenen eşik değerler ve parasal limitlere göre EKAP üzerinden tekrar oluşturularak 1 Şubat 2020 tarihi ve sonrasında gönderilmesi gerekecektir.

5. İstisna ve kapsam dışı ihalelere ilişkin işlemler yukarıda belirtilen hususlardan etkilenmeyecek, bu ihalelere ilişkin ilanlar kesintiye uğramadan Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaya devam edecektir.

Tüm idarelere önemle duyurulur.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.