Fiyat Farkı Ödemesi Öngörülen İşlerde Sözleşme Bedelinde Artış Meydana Gelmesi Halinde Ek Kesin Teminat Alınması Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı

Eklenme Tarihi: 07/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Anayasa Mahkemesi 2007/68 E. 2010/2 K. sayılı "Ek kesin teminat ve *Güvence niteliği"

Özet
Fiyat farkı ödemesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında ek kesin teminat alınmasının öngörüldüğü, kesin teminat ve ek kesin teminatın, idare bakımından bir güvence niteliği taşıdığı hakkında.

Karar
Benzer şekilde, fiyat farkı ödemesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında ek kesin teminat alınması öngörülmüştür. Kesin teminat ve ek kesin teminat, idare bakımından bir güvence niteliği taşımaktadır.