Sözleşme Kapsamında Yapım İşlerinin Yürütülmesi İle İlgili Olarak Her Türlü Vergi, Resim, Harç, vb. Giderlerin Sözleşme Bedeline Dahil Olduğu Belirtilmiş Olması Karşısında, Bunların Kurum Bütçesinden Karşılanamayacağı Hakkında Sayıştay Temyiz Kurul Kararı

Eklenme Tarihi: 08/04/2020 - Kategori: Sayıştay Kararları

Temyiz Kurulu Kararı / 02.01.2019/45468
- Gecikme cezası
- Sözleşmede yer alacak hususlar
- Teklif fiyata dahil giderler

Özet
Gerek söz konusu işe ait Sözleşmede gerekse Sözleşme eki İdari Şartnamede, sözleşme kapsamındaki yapım işlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb. giderlerin sözleşme bedeline dahil olduğu belirtilmiş olması karşısında, bunların Kurum bütçesinden karşılanamayacağı hakkında.

Karar
Gerek söz konusu işe ait Sözleşmede gerekse Sözleşme eki İdari Şartnamede, sözleşme kapsamındaki yapım işlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb. giderlerin sözleşme bedeline dahil olduğu belirtildiğinden, ... Öğretmenevi yapım işi ile ilgili olarak yüklenici tarafından ödenmesi gereken teknik alt ve üst yapılardan alınan katılım ücreti, asansör ruhsat ücreti, otopark bedeli, imar durumu hazırlama ücreti ve yol kotu tutanağı hazırlama ücreti taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olup, kurum bütçesinden ödenmesi mümkün değildir.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.