Yaklaşık Maliyet Gizli Olduğu Ve İsteklilerce Bilinemeyeceği, Aynı Şekilde; Pursantajların Da Yüklenicinin Teklifinin Oluşturmasına Esas Bir Belge Olmadığı Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Eklenme Tarihi: 08/04/2020 - Kategori: Sayıştay Kararları

Temyiz Kurulu Kararı 02.01.2019/45199
- Pursantaj
- Sözleşmede yer alacak hususlar
- Teklif fiyata dahil giderler
- Yükleniciden kesinti yapılması

Özet
Yaklaşık maliyet gizli olduğu ve isteklilerce bilinemeyeceği, aynı şekilde; pursantajların da yüklenicinin teklifinin oluşturmasına esas bir belge olmadığı hakkında.

Karar
İhale mevzuatı uygulamalarına ve ikincil mevzuata da bakıldığı zaman; yaklaşık maliyetin, idarenin kendisi için hazırladığı, yeterlik kriterleri ile ihale şartlarının belirlenmesinde kullanılan, kesinlikle yüklenicilere açıklanmayan bir belge olduğu görülecektir. İdarenin yaklaşık maliyette ne yazdığı, hangi imalat kalemlerine yer verdiği ihalelere katılan firmalar tarafından anlam ifade etmez. Çünkü yaklaşık maliyet gizlidir ve isteklilerce bilinmez.
Bu sebeple, yaklaşık maliyette yer alan bir imalatın yapılmadığı gerekçesi ile de yükleniciden kesinti yapılması hukuki değildir.
Pursantajlar ise, yaklaşık maliyet esas alınarak hazırlanan ve anahtar teslim götürü bedel işlerde yükleniciye işin ilerleyişine göre yapılacak ödemeleri gösteren bir belge olup, aynı yaklaşık maliyet gibi ihale dokümanının bir parçası olmadığından yüklenicinin teklifini oluşturmasına esas bir belge değildir.