2013 Yılında Yayımlanan Kararnamede, Dokümanlarında Açık Düzenleme Yapılması Şartıyla, 4734 S. Kanunun 22’nci Maddesine Göre Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan İşlerde De Bu Kararnamelerin Uygulanmasına İzin Verildiği Hakkında Sayıştay Temyiz Kurul Karar

Eklenme Tarihi: 08/04/2020 - Kategori: Sayıştay Kararları

Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı / 30.11.2016/42414

- Fiyat farkı
- Doğrudan temin

Özet
2013 yılında yayımlanan Kararnamede, kapsam maddelerinde ilave olarak, dokümanlarında açık düzenleme yapılması şartıyla, 4734 sayılı Kanunun 22’nci maddesine göre doğrudan temin yöntemiyle yapılan işlerde de bu Kararnamelerin uygulanmasına izin verildiği hakkında.

Karar
2013 yılında yayımlanan Kararnamede, kapsam maddelerinde ilave olarak, dokümanlarında açık düzenleme yapılması şartıyla, 4734 sayılı Kanunun 22. maddesine göre doğrudan temin yöntemiyle yapılan işlerde de bu Kararnamelerin uygulanmasına izin verilmiştir.
Rapor dosyası ve eki belgelerin incelenmesinde, doğrudan temin usulü ile yapılan hizmet alımlarında, İhale Onay Belgelerinde fiyat farkı ödenmeyeceği belirtildiği halde, sözleşmelerin 37 nci maddesine “31.12.2002 tarih ve 24980/3. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararına ve yürürlükteki Esaslara göre fiyat farkı ödenecektir ” hükmüne yer verilerek asgari ücret fiyat farkı ödendiği anlaşılmaktadır.
Ancak, ilama konu alımların 2011 yılı aralık ayında yapıldığı ve söz konu doğrudan temin gerçekleşmeden önce 2012 yılı işçilik ücretlerinin belirlenmemiş olduğu anlaşılmaktadır. Alıma konu hizmetler ise 2012 yılında gerçekleşmiş olup, 4857 sayılı iş Kanununa göre çalışanlara asgari ücretin altında ödeme yapılması mümkün değildir. Ödenen fiyat farklarının da, sadece asgari ücrete konu farklar olduğu dikkate alındığında, haksız kazanca ve kamu zararına verilmediği anlaşılmaktadır.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.