Katsayıların Sözleşmede Gösterilmemiş Olsa Dahi Yükleniciye Fiyat Farkının Ödeneceği Konusunda Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 09/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi / 2011/4622 E. / 2012/11732 K.
- Fiyat farkı
- Katsayılar
- Dürüstlük ilkesi

Özet
Taraflar arasındaki sözleşmenin 15.2. maddesinde açıkça davacıya fiyat farkı verileceği düzenlenmiş ve davacı tarafça da davalıya taşıma hizmetinin verildiği çekişmesiz olduğu, buna göre; katsayıların taraflar arasındaki sözleşmede gösterilmemiş olmasına dayanarak fiyat farkının davalı tarafça ödenmemesinin MK'nun 2’nci maddesi ile bağdaşmadığı hakkında.

Karar
Dava, taşıma hizmet sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkin olup mahkemece yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiştir. Taraflar arasında taşıma hizmet sözleşmesi düzenlendiği, bu sözleşme kapsamında davacının davalıya taşıma hizmeti verdiği uyuşmazlık konusu değildir. Uyuşmazlık, sözleşmenin 15. maddesi uyarınca davacıya fiyat farkı verilip verilmeyeceği noktasında toplanmaktadır. Davalı tarafça, 4734 sayılı Kanun'a göre ihalesi yapılacak olan hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esasların 7. maddesinde öngörülen sabit katsayıların belirlenmediği, bu durumda fiyat farkı hesabı yapılamayacağından davanın reddinin gerektiği savunulmuş, mahkemece de bu savunma doğrultusunda davanın reddine karar verilmiştir. Ancak, taraflar arasındaki sözleşmenin 15.2. maddesinde açıkça davacıya fiyat farkı verileceği düzenlenmiş olup davacı tarafça da davalıya taşıma hizmetinin verildiği çekişmesiz olduğuna göre yukarıda belirtilen katsayıların taraflar arasındaki sözleşmede gösterilmemiş olmasına dayanarak fiyat farkının davalı tarafça ödenmemesi MK'nun 2. maddesi ile bağdaşmamaktadır. Bu itibarla mahkemece, taraf delilleri toplanarak yeni bir bilirkişi heyetinden somut olayın özelliğine göre davacının isteyebileceği fiyat farkı hususunda rapor alınması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, hükmün bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.