Yüklenicinin Mücbir Sebep Başvurusu Yapmış Olmasının Sözleşmeye Esas Yükümlülüklerini Ortadan Kaldırmayacağı, Yüklenicinin Kusurundan İleri Gelmemiş İfa İmkansızlığının Tespiti Halinde Sözleşmede Öngörülen Gecikme Cezasının Uygulanmayacağı, Kamu İhale Kurumu Tarafından Mücbir Sebep Kararı Verilmeden Önce İdarece Gecikme Cezası Uygulamasına Yönelik Önceden Tesis Edilen İşlemler Açısından İse Yeniden İşlem Tesis Edilmesinin Uygun Olacağı Hakkında Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurulu Kararı

Eklenme Tarihi: 09/04/2020 - Kategori: Kamu İhale Mevzuatı

Kamu İhale Kurulu Kararı - 07/11/2018 - 2018/DK.D-348

Özet
Yüklenicinin mücbir sebep başvurusu yapmış olmasının sözleşmeye esas yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı, Yüklenicinin kusurundan ileri gelmemiş ifa imkansızlığının tespiti halinde sözleşmede öngörülen gecikme cezasının uygulanmayacağı, Kamu İhale Kurumu tarafından mücbir sebep kararı verilmeden önce idarece gecikme cezası uygulamasına yönelik önceden tesis edilen işlemler açısından ise yeniden işlem tesis edilmesinin uygun olacağı hakkında.

Karar
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinin (e) bendindeki “Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.” kapsamında mücbir sebep başvurusu yapılmasının, yüklenicinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edip etmeyeceği ile bu başvuru sonuçlanıncaya kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen yükleniciye cezai işlem uygulanıp uygulanmayacağı ve Kamu İhale Kurumu tarafından başvuruya konu halin, mücbir sebep hali olarak belirlenmesi halinde kesilen cezaların yükleniciye iade edilip edilmeyeceği hususlarına ilişkin olarak;

1- 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendi kapsamında Kuruma mücbir sebep başvurusu yapılmasının yüklenicinin sözleşmeye esas yükümlülüklerini yerine getirmesini ortadan kaldırmayacağı ve bu nedenle yüklenici tarafından sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesine devam edilmesi gerektiğine,
2- Kurum tarafından başvuruya konu halin, mücbir sebep olarak belirlenmesinden önce idare tarafından mücbir sebep başvurusuna konu sözleşme kapsamında gecikme cezası uygulanmasına yönelik önceden tesis edilen işlemlerin hukuki sebebi, mücbir sebep halinin varlığını tespit eden Kurul kararıyla ortadan kalkacağından, bu aşamadan sonra, uygulanmış olan gecikme cezasının iade edilerek mücbir sebep hali nedeniyle süre uzatımı veya sözleşmenin feshi hususlarında ortaya çıkan hukuki duruma göre idarenin yeniden işlem tesis etmesinin uygun olacağına,

Karar verilmiştir.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.