Hizmet Alımlarında Zamanaşımı Başlangıç Tarihinin 6098 Sayılı Kanunun 478’inci Maddesinde De İfade Edildiği Üzere “Teslim” Tarihi Olduğu, Burada Teslimden Kastın, Hizmetin İdarece Kabul Edildiği Tarih Olması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 09/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2003/1790 E - 2003/5272 K.
- Zamanaşımı
- Zamanaşımı başlangıç tarihi
- Kabul tarihi

Özet
Hizmet alımlarında zamanaşımı başlangıç tarihinin 6098 sayılı Kanunun 478’inci maddesinde de ifade edildiği üzere “teslim” tarihi olduğu, burada teslimden kastın, hizmetin idarece kabul edildiği tarih olması gerektiği hakkında.

Karar
Hizmet alımlarında zamanaşımı süresiyle ilgili olarak üzerinde durulması gerekli bir diğer konu da, zamanaşımının başlangıç tarihiyle ilgilidir. Hizmet alımlarında zamanaşımı başlangıç tarihi 6098 sayılı Kanunun 478 inci maddesinde de ifade edildiği üzere “teslim” tarihidir. Ancak, burada teslimden kasıt, hizmetin idarece kabul edildiği tarih olmalıdır. Bu bağlamda, muayene ve kabul komisyonu tarafından düzenlenen Hizmet İşleri Kabul Tutanağının onaylandığı tarih, eserin teslim tarihi, zamanaşımının başlangıç tarihi olacaktır. Bu sebeple, hizmet alımlarında zamanaşımının başlangıç tarihi hizmetin tesliminin idarece kabul edildiği tarih olmalıdır.