4735 Sayılı Kanunun 15’inci Maddesinde Belirtilen İki Durum Dışında Sözleşme Hükümlerinde Herhangi Bir Değişiklik Yapılamayacağı Ve Ek Sözleşme Düzenlenemeyeceği Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Eklenme Tarihi: 10/04/2020 - Kategori: Sayıştay Kararları

Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı - 17.01.2018/44987
- Sözleşmede değişiklik
- İhale dokümanı

Özet
4735 sayılı Kanunun 15’inci maddesinde belirtilen iki durum dışında sözleşme hükümlerinde herhangi bir değişiklik yapılamayacağı ve ek sözleşme düzenlenemeyeceği hakkında.

Karar
4735 sayılı Kanunun 15’inci maddesinde belirtilen iki durum dışında sözleşme hükümlerinde her hangi bir değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz şeklindeki hüküm sözleşmenin kendisiyle birlikte eklerini de kapsamaktadır. Diğer bir ifadeyle sözleşmenin eki olan ihale dokümanı hükümleri de sözleşmenin uygulanması sırasında değiştirilemeyecektir. Uygulama Projesi, Mahal Listesi ve İnşaat İşleri Özel Teknik Şartnamesi de ihale dokümanını oluşturan belgelerdir.

Dolayısıyla, dış cephe ısı yalıtımı için “19.055/024 Poz Numaralı 6 cm Kalınlıkta EPS İle Isı Yalıtımı Yapılması” imalatı kullanılmasına rağmen sanki “19.055/C1 Poz Numaralı 5 cm Kalınlıkta XPS İle Isı Yalıtımı Yapılması” imalatı kullanılmış gibi bu malzemenin birim fiyatı esas alınarak ödemede bulunulmuştur. Bunun sonucu olarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 maddesindeki “Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.” hükmü uyarınca kamu zararına sebebiyet verilmiştir.