Teknik Şartnamede Belirtilen Nitelikte Personel Çalıştırılmaması Hususunun Sayıştay Denetçilerince Tespit Edilmiş Olması Karşısında Gün Sayısı Hesabında “Şartnameye Uygun Olmayan Personel Çalıştırılan Gün Sayısı”Nın Esas Alınması Gerektiği Hakkında Sayıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 12/04/2020 - Kategori: Sayıştay Kararları

Temyiz Kurulu Kararı - 10.05.2017/43069 
- Gecikme cezası
- Teknik şartnameye aykırı personel çalıştırma

Özet
Teknik şartnamede belirtilen nitelikte personel çalıştırılmaması hususunun Sayıştay Denetçilerince tespit edilmiş olması karşısında gün sayısı hesabında “şartnameye uygun olmayan personel çalıştırılan gün sayısı”nın esas alınması gerektiği hakkında.

Karar
Teknik şartnamede belirtilen nitelikte personel çalıştırılmaması hususunun Sayıştay Denetçilerince tespit edilmiş olması karşısında gün sayısı hesabında “şartnameye uygun olmayan personel çalıştırılan gün sayısı”nın esas alınması gerekmektedir. Aksi takdirde, yani böyle bir tespitin olmaması durumunda, belediyece aynı personelin çalıştırılmaya devam edeceği ve söz konusu cezanın varlığından bile haberdar olunmayacağı aşikardır. Bu anlamda, -her ne kadar kamu zararı tablosunda günlük ceza tutarı yanlış olarak hesaplanmış olsa da- doğru günlük ceza tutarı olan … TL’nin şartnameye uygun olmayan personel çalıştırılan gün sayısı olan 180 ile çarpılması sonucunda çıkan tutar … TL, yine sözleşme bedelinin % 1’ini geçeceğinden uygulanacak en fazla ceza tutarı yine … TL olacaktır.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.