Başka Bir İşe Ait Sözleşme Hükümlerinin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Damga Vergisinin, Gelir Kaydedilen Kesin Teminattan Mahsup Edilmesinin Mümkün Olmadığı Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Eklenme Tarihi: 13/04/2020 - Kategori: Sayıştay Kararları

Temyiz Kurulu Kararı - 10.09.2013/37583
- Damga vergisi
- Kesin teminattan mahsup
- Başka bir işe ait sözleşme

Özet
Başka bir işe ait sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle damga vergisinin, gelir kaydedilen kesin teminattan mahsup edilmesinin mümkün olmadığı hakkında.


Karar
Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre, A Ltd.Şti. arasında akdedilen “Mezbaha Binası İnşaatı” işine ait sözleşmeye ilişkin damga vergisinin tahsil edilmemesinden kaynaklanan kamu zararının, başka bir işe ait sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle gelir kaydedilen kesin teminattan mahsup edilmesi mümkün değildir.