4735 Sayılı Kanunun 24’üncü Maddesinin, İşin %80 İnden Daha Azının Gerçekleşmesi Durumu İçin Düzenlenmiş Bir Hüküm Olduğu Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Eklenme Tarihi: 13/04/2020 - Kategori: Sayıştay Kararları

Temyiz Kurulu Kararı - 06.03.2019/45822
- İş eksilişi
- Cezai şart

Özet
4735 sayılı Kanunun 24’üncü maddesinin, işin %80 inden daha azının gerçekleşmesi durumu için düzenlenmiş bir hüküm olduğu hakkında.

Karar
Savunmalardan ve dilekçe ekinde gönderilen belgelerden alımına karar verilen iki aracın alınamadığı, bekçi için düşünülen şantiyenin kurulmasının geciktiği, iki şoförün emekli olan iki şoför yerine ........ tarihinde, bekçiye ise ........... tarihinde işbaşı yaptırıldığı görülmektedir. İdarenin sözleşmenin uygulamaya girmesinden 36 gün sonra şoförleri, 94 gün sonra bekçiyi işe başlatmasının nedeninin; idarenin ihtiyacına göre hareket etmesinden ve iş yaptırmadan üç personele herhangi bir ücret ödenmesini uygun görmemesinden kaynaklandığı ve bu nedenle idare tarafından yüklenici firmaya cezai şart hükümlerinin uygulanmadığı anlaşılmaktadır.

Ayrıca, İlamda; Sözleşme’nin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi Ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 29’uncu maddesinde yer alan “... Bu ihalede 4735 sayılı Kamu İhale Kanununun 24’üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir... ” hükmüne istinaden iş eksilişine gerek duyulması halinde 4735 sayılı Kanun’un ilgili hükmü çerçevesinde bu işlemin yapılabilmesi mümkün olduğu belirtilmektedir.

Yukarıda zikredilen ve iş eksilişine gidilmesi gerektiğine dayanak maddesi olan 24 üncü madde, işin %80 inden daha azının gerçekleşmesi durumu için düzenlenmiş bir hükümdür. İhale konusu iş de ise 46 personel çalıştırılmasına ilişkin olup, Belediyenin ihtiyacına göre bu personelden iki şoför yaklaşık bir ay bir bekçi ise üç ay sonra iş başı yaptırılmıştır. Bu durumda üç personel hiç çalıştırılmasaydı dahi 24 üncü maddenin şartları da gerçekleşmemektedir.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.