Haklarında Kamu Davası Açılanların 01/11/2012 Tarihi İtibariyle 4734 Sayılı Kanının 11’nci Maddesi Kapsamından Çıkarılmış Olmaları Ve Haklarında İdarelerce Veya Mahkemelerce Verilmiş Bir Yasaklama Kararı Bulunmaması Nedeniyle, Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Yapılan İhalelerde Bu Kişilerin Geçici Teminatlarının Gelir Kaydedilmesi Ve Yasaklanmaları Da Mümkün Olmayacağı Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 20/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi - 2017/6018 E. - 2018/2307 K.
- İhalelere katılamayacak olanlar
- Haklarında kamu davası açılanlar
- Lehe kanun değişikliği

Özet
Haklarında kamu davası açılanların 01/11/2012 tarihi itibariyle 4734 sayılı Kanının 11’nci maddesi kapsamından çıkarılmış olmaları ve haklarında idarelerce veya mahkemelerce verilmiş bir yasaklama kararı bulunmaması nedeniyle, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan ihalelerde bu kişilerin geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi ve yasaklanmaları da mümkün olmayacağı hakkında.

Karar
23.10.2012 tarihli İhale tarihinde yürürlükte bulunan 4734 sayılı yasanın 11/1-a bendinde, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanların yani haklarında kamu davası bulunanların kendi ya da başkası adına hiç bir şekilde ihalelere katılamayacağı açıkken, anılan kanunun 11. maddesinin anılan hükmünde 1.11.2012 tarihinde yapılan değişiklikle kendisi ya da başkası adına hiç bir şekilde ihalelere katılamama durumu, yasaklama kararının idarelerce veya mahkeme kararıyla verilmiş olması koşuluna bağlanmıştır. Dolayısıyla haklarında kamu davası açılanların 1.11.2012 tarihi itibariyle 11. madde kapsamından çıkarılmış olmaları ve haklarında idarelerce veya mahkemelerce verilmiş bir yasaklama kararı bulunmaması nedeniyle, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan ihalelerde bu kişilerin geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi ve yasaklanmaları da mümkün olmayacaktır. Bu nedenle 8.11.2012 tarihinde yani kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan ihale açısından yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile her iki ihale açısından da davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.