Sözleşmenin Feshine Her İki Taraf Da Ortak Kusuru İle Sebebiyet Verdiğinden, Asıl Davada Sözleşmenin 10.4. Maddesinde Düzenlenen Hükümler Gereğince Kesin Teminat Mektubunun İadesinin Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediği Araştırılıp, Bu Koşullar Oluştu İse Teminat Mektubunun İş Sahibince Paraya Çevrilerek İrad Kaydedilmediği Anlaşıldığından, Kesin Teminat Mektubunun Davacı-Birleşen Dosya Davalısı Yükleniciye İadesine, Davalı İş Sahibinin Birleşen Davada Talep Ettiği Menfi Zararlarının Tazmini İsteminin De Reddine Karar Verilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 20/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2016/6275 E. - 2017/4429 K.
- Kesin teminat
- İrad kaydetme

Özet
Sözleşmenin feshine her iki taraf da ortak kusuru ile sebebiyet verdiğinden, asıl davada sözleşmenin 10.4. maddesinde düzenlenen hükümler gereğince kesin teminat mektubunun iadesinin koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılıp, bu koşullar oluştu ise teminat mektubunun iş sahibince paraya çevrilerek irad kaydedilmediği anlaşıldığından, kesin teminat mektubunun davacı-birleşen dosya davalısı yükleniciye iadesine, davalı iş sahibinin birleşen davada talep ettiği menfi zararlarının tazmini isteminin de reddine karar verilmesi gerektiği hakkında.

Karar
Somut olayda; mahkemece sözleşmenin feshinde taraflar ortak kusurlu, dolayısıyla fesihte davalı-birleşen dosya davacısı iş sahibi idare de kusurlu olduğundan, kesin teminat mektubunun iadesi için yukarıda maddeler halinde sayılan koşulların oluşup oluşmadığı araştırılmaksızın, davalı iş sahibinin kusursuz ve fesihte haklı olduğu gerekçesiyle asıl davanın reddine, birleşen davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır.

O halde mahkemece yapılacak iş; sözleşmenin feshine her iki taraf da ortak kusuru ile sebebiyet verdiğinden, asıl davada sözleşmenin 10.4. maddesinde düzenlenen hükümler gereğince kesin teminat mektubunun iadesinin koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılıp, bu koşullar oluştu ise teminat mektubunun iş sahibince paraya çevrilerek irad kaydedilmediği anlaşıldığından, kesin teminat mektubunun davacı-birleşen dosya davalısı yükleniciye iadesine, davalı iş sahibinin birleşen davada talep ettiği menfi zararlarının tazmini isteminin de reddine karar vermekten ibarettir.

Kabule göre de; birleşen davada hem teminat mektubu bedelinin tahsiline karar verilmesi hem de mükerrer ödemeye sebebiyet verecek şekilde kesin teminat mektubunun davalı-birleşen dosyanın davacısı iş sahibine iadesine ilişkin hüküm kurulması doğru olmamıştır.

Açıklanan nedenlerle verilen kararın bozulması gerekmiştir.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.