4735 Sayılı Kanunun 22/2. Maddesi Uyarınca; Sözleşmenin Haklı Nedenlerle Feshi Halinde Kesin Teminat Mektubu Ve Varsa Ek Kesin Teminatların Alındığı Tarihten Gelir Kaydedileceği Tarihe Kadar Güncelleneceği Ve Güncellenen Tutar İle Kesin Teminat Tutarı Yükleniciden Tahsil Edileceğinden, Bilirkişiden Rapor Alınarak Davacının Talep Etmekte Haklı Olduğu Güncellenen Tutar Belirlenerek Sonucuna Göre Talebin Hüküm Altına Alınması Gerekirken Yazılı Şekilde Güncellemeye İlişkin Talebin Reddinin, Doğru Olmadığı Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 21/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2015/930 E. - 2015/4925 K.
- Kesin teminatın güncellenmesi
- Kesin teminatın gelir kaydedilmesi
- Ek süre
- Sözleşmenin feshi

Özet
4735 sayılı Kanunun 22/2. maddesi uyarınca; sözleşmenin haklı nedenlerle feshi halinde kesin teminat mektubu ve varsa ek kesin teminatların alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar güncelleneceği ve güncellenen tutar ile kesin teminat tutarı yükleniciden tahsil edileceğinden, bilirkişiden rapor alınarak davacının talep etmekte haklı olduğu güncellenen tutar belirlenerek sonucuna göre talebin hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde güncellemeye ilişkin talebin reddinin, doğru olmadığı hakkında.

Karar
4735 sayılı Kanunu'un 22/2. maddesi uyarınca; sözleşmenin haklı nedenlerle feshi halinde kesin teminat mektubu ve varsa ek kesin teminatların alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar DİE tarafından yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncelleneceği ve güncellenen tutar ile kesin teminat tutarının yükleniciden tahsil edileceğinden bilirkişiden rapor alınarak davacının talep etmekte haklı olduğu güncellenen tutar belirlenerek sonucuna göre talebin hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde güncellemeye ilişkin talebin reddi doğru olmamıştır.