Mahkemece Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Tek Olduğu, Fazla İmalatın Da Sözleşmenin 30’uncu Maddesi Uyarınca Yükleniciden İstendiği Gözden Kaçırılarak, 79.000 Adet Eşofmanın Teslim Edildiği Gerekçesiyle Sadece 13.178,00 Tl Ek Teminat Nedeniyle Güncelleme Alacağının Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 21/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2009/7245 E. - 2010/681 K.
- İş artışı
- Ek kesin teminat
- Teminatın irat kaydedilmesi
- Güncelleme

Özet
Mahkemece taraflar arasındaki sözleşmenin tek olduğu, fazla imalatın da sözleşmenin 30’uncu maddesi uyarınca yükleniciden istendiği gözden kaçırılarak, 79.000 adet eşofmanın teslim edildiği gerekçesiyle sadece ............ TL ek teminat nedeniyle güncelleme alacağının tahsiline karar verilmesinin doğru olmadığı hakkında.

Karar
Taraflar arasındaki ............ tarihli sözleşmenin 30. maddesine göre idarenin %20 oranında fazla imalâtı sözleşme bedelleriyle yaptırabileceği kabul edilmiştir. Davacı Bakanlık tarafından bu madde uyarınca %20 oranında fazla imalât yapılması yüklenicilerden istenmiş, ek kesin teminatta bu nedenle alınmıştır. Yüklenicilerin %20 oranındaki fazla imalâtı yapıp teslim etmemeleri nedeniyle sözleşme haklı olarak davacı Bakanlık tarafından feshedilerek yükleniciler tarafından yatırılan ....... TL ve ........... TL teminatların irad kaydedilmesine karar verilmiştir. Sözleşmede kararlaştırılan ........... adet eşofman ile sözleşmenin 30. maddesi uyarınca yapımı istenilen %20 oranındaki fazla imalât aynı sözleşmenin konusudur. Yükleniciler %20 fazla eşofman imalâtını yapıp teslim etmemekle sözleşmeye aykırı davranmışlardır. Bu nedenle davacı Bakanlık tarafından sözleşmede kararlaştırılan iş karşılığı alınan ........ TL teminat ile %20 fazla iş karşılığı alınan 1.......... TL teminatın irad kaydedilmesine karar verilmiştir. Bu durumda irad kaydedilen teminatların tamamı yönünden hesaplanacak güncelleme nedeniyle alacak isteminin kabulüne karar verilmesi gerekir. Mahkemece taraflar arasındaki sözleşmenin tek olduğu, fazla imalâtın da sözleşmenin 30. maddesi uyarınca yükleniciden istendiği gözden kaçırılarak, ............. adet eşofmanın teslim edildiği gerekçesiyle sadece ............ TL ek teminat nedeniyle güncelleme alacağının tahsiline karar verilmesi doğru olmamıştır.

Yapılacak iş, ............ TL’lik kesin teminat ile .............. TL’lik ek kesin teminatın tamamı üzerinden güncelleme alacak miktarının belirlenip karar oluşturmasından ibarettir. Kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.