Akdi Haklı Olarak Fesheden Ve Kalan İşi İkinci Defa İhale Eden İş Sahibinin, Sözleşmesinde Bu Konuda Açık Bir Hüküm Bulunmadıkça Sözleşmeye Konu İlk İhale İle İkinci İhale Arasındaki Farkı Değil, Yüklenici Teklifine En Yakın Teklif (Yok İse Olması Gereken Teklif Fiyatı Hesaplatılarak) İle Fesihten İtibaren Makul Sürede İhale Edilmesi Sonucunda Ve İlk Sözleşmeyle Aynı Koşullarda Yapılacak Sözleşme Fiyatı Arasındaki Farkı İsteyebileceği Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 23/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi - 2014/12115 E. - 2014/19413 K.
- Sözleşmenin haklı nedenle feshi
- Menfi zarar
- Menfi zararın hesaplanması
- Yüklenici teklifine en yakın teklif

Özet
Akdi haklı olarak fesheden ve kalan işi ikinci defa ihale eden iş sahibinin, sözleşmesinde bu konuda açık bir hüküm bulunmadıkça sözleşmeye konu ilk ihale ile ikinci ihale arasındaki farkı değil, yüklenici teklifine en yakın teklif (yok ise olması gereken teklif fiyatı hesaplatılarak) ile fesihten itibaren makul sürede ihale edilmesi sonucunda ve ilk sözleşmeyle aynı koşullarda yapılacak sözleşme fiyatı arasındaki farkı isteyebileceği hakkında.

Karar
Dava, ihalenin haklı nedenle feshi ve taşıma işinin yeniden ihalesi nedeniyle uğranılan menfi zararın tahsili istemine ilişkindir. Davacı, davalı ile yapılan taşıma ihalesine ilişkin sözleşmenin, davalı yüklenicinin ihale sürecinde yasaklı davranışlarda bulunduğunun anlaşılması üzerine feshedildiğini ve aynı taşıma işine ilişkin ikinci kez ihale yapılmak zorunda kalındığını iddia ederek, iki ihale arasındaki farkın menfi zarar olarak davalıdan tahsilini istemiş, mahkemece de talebin kabulüne karar verilmiştir.

Akdi haklı olarak fesheden ve kalan işi ikinci defa ihale eden iş sahibi, sözleşmesinde bu konuda açık bir hüküm bulunmadıkça sözleşmeye konu ilk ihale ile ikinci ihale arasındaki farkı değil, yüklenici teklifine en yakın teklif (yok ise olması gereken teklif fiyatı hesaplatılarak) ile fesihten itibaren makul sürede ihale edilmesi sonucunda ve ilk sözleşmeyle aynı koşullarda yapılacak sözleşme fiyatı arasındaki farkı isteyebilir. Bu itibarla mahkemece, menfi zararın ilk ihalede davalıdan sonra en iyi ikinci teklif fiyatı ile 2. ihale fiyatı arasındaki fiyatın karşılaştırılarak aradaki farkın dikkate alınması suretiyle hesaplanması gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.