Numunelerin Alındığı Depolarda Önceden Kalan Kömür Bulunup Bulunmadığı Da Araştırılarak, Numunelerin Usulüne Uygun Şekilde Alınıp Alınmadığının Belirlenmesi Ve Analiz Raporları Arasındaki Çelişkileri Giderecek Şekilde Rapor Alınması Sonrasında Hukuki Durumunun Takdir Ve Tayini Gerekirken, Eksik Araştırma İle Yazılı Şekilde Beraatine Karar Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 25/05/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 5. Ceza Dairesi - 2015/7459 E. - 2019/6353 K.
- Edimin ifasına fesat
- Başka bir ürünün teslimi

Özet
Numunelerin alındığı depolarda önceden kalan kömür bulunup bulunmadığı da araştırılarak, numunelerin usulüne uygun şekilde alınıp alınmadığının belirlenmesi ve analiz raporları arasındaki çelişkileri giderecek şekilde rapor alınması sonrasında hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik araştırma ile yazılı şekilde beraatine karar verilmesinin Kanuna aykırı olduğu hakkında.

Karar
İl Sağlık Müdürlüğünce ....... tarihinde yapılan ..... yılı odun ve kömür alım ihalesi lehine sonuçlanan .... ... isimli iş yerinin yetkilisi olan sanığın şartnamede belirtilen teknik özelliklere sahip olmayan kömürleri teslim ettiği iddiasıyla açılan kamu davasında; sanığın, ihale şartname ve sözleşmesinde evsafı belirtilen maldan başka bir ürün teslim edip etmediğinin tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirlenmesi amacıyla, ihale teknik şartnamesinde belirtilen nitelikteki kömürlerin teslimine ilişkin fatura bulunup bulunmadığının araştırılması, teslim edilen kömürlerin teknik şartnameye uygunluğu hususunda ......... ve ......... tarihli analiz raporları arasında çelişki bulunması ve bu raporlara konu numunelerin alınmasına ilişkin tutanakların dosya arasında bulunmaması karşısında, söz konusu tutanakların temini ile tutanak düzenleyicilerinin tanık olarak dinlenilmesi, numunelerin alındığı depolarda önceden kalan kömür bulunup bulunmadığı da araştırılarak, numunelerin usulüne uygun şekilde alınıp alınmadığının belirlenmesi ve analiz raporları arasındaki çelişkileri giderecek şekilde rapor alınması sonrasında hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik araştırma ile yazılı şekilde beraatine karar verilmesi, Kanuna aykırıdır.