Bahsi Geçen Yakıtın Tanklarda Uzun Süre Beklemesi Neticesinde Niteliğinin Ve Özelliklerinin Değişip Değişmeyeceği, Raporlarda Belirtildiği Üzere Yoğunluk, Vizkozite Akma Noktası Ve Kükürt Parametrelerinin Ts 2177 Fuel Oil No.4 Kalorifer Yakıtı Sınır Değerlerine Aykırı Hale Gelip Gelmeyeceği Hususunda Bilirkişiden Rapor Alınmasından Sonra Hasıl Olacak Sonuca Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin Ve Takdiri Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 27/05/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 5. Ceza Dairesi - 2017/1265 E. - 2017/5416 K.
- Edimin ifasına fesat
- Bilirkişi incelemesi

Özet
Bahsi geçen yakıtın tanklarda uzun süre beklemesi neticesinde niteliğinin ve özelliklerinin değişip değişmeyeceği, raporlarda belirtildiği üzere yoğunluk, vizkozite akma noktası ve kükürt parametrelerinin TS 2177 fuel oil No.4 kalorifer yakıtı sınır değerlerine aykırı hale gelip gelmeyeceği hususunda bilirkişiden rapor alınmasından sonra hasıl olacak sonuca göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği hakkında.

Karar
Sanığın ... Lisesine, kamu ihale yasası uyarınca, doğrudan temin yöntemi ile verdiği yakıtın niteliği ile sözleşmedeki teknik özelliklerinin farklı olduğunun iddia edildiği olayda; savunmasında ... Lisesine akaryakıt verdikten bir yıl sonra yapılan tahlili kabul etmediğini, bu akaryakıtın kendisi tarafından verilmiş olamayacağını ve yine tanık Ş.S.'nin teslim öncesine ait tanklardaki yakıtın ... olmamakla birlikte 1.000 veya 3.000 kg. olabileceğini beyan etmeleri karşısında; ilgili kurumdan eylem tarihinden önce okula en son alınan yakıt ihalesine ilişkin bilgi ve belgelerin sorularak dosya arasına alınmasından, yapılan tespitin de, teslimden çok uzun süre sonra olması karşısında, bahsi geçen yakıtın tanklarda uzun süre beklemesi neticesinde niteliğinin ve özelliklerinin değişip değişmeyeceği, raporlarda belirtildiği üzere yoğunluk, vizkozite akma noktası ve kükürt parametrelerinin TS 2177 fuel oil No.4 kalorifer yakıtı sınır değerlerine aykırı hale gelip gelmeyeceği hususunda bilirkişiden rapor alınmasından sonra hasıl olacak sonuca göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde beraat hükmü kurulması,… Kanuna aykırıdır.