Kamyon Kasasında İhale Şartlarına Uygun Olmayan 3.380 Kg Demir Çubuk Bulunduğunun Anlaşılması Karşısında, Sanıkların İştirak Halinde Gerçekleşen Eylemlerinin Tck'nun 236/1, 2-A, B Maddelerinde Yaptırım Altına Alınmış Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturduğunun Gözetilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 28/05/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 5.Ceza D - 2014/10969 E. - 2016/15464 K.
- Edimin ifasına fesat
- Başka bir ürünün teslimi

Özet
Kamyon kasasında ihale şartlarına uygun olmayan 3.380 kg demir çubuk bulunduğunun anlaşılması karşısında, sanıkların iştirak halinde gerçekleşen eylemlerinin TCK'nun 236/1, 2-a, b maddelerinde yaptırım altına alınmış edimin ifasına fesat karıştırma suçunu oluşturduğunun gözetilmesi gerektiği hakkında.

Karar
Sanık ...'in ... Sanayinin şirket ortağı olduğu, sanık ...'nın şirket çalışanı ve aynı zamanda harici ortağı olduğu, sanıklar ... ve ...'ın ... ile yaptıkları 25.10.2011 tarihli ve ..../... numaralı sözleşme gereği ... İstasyonunda beton traverslerin kırılması işini yaptıkları, ancak ihale şartnamesine aykırı olarak istasyonda çalışan ... görevlisi olan sanık ... ile anlaşarak kırılan beton traverslerin içerisinde bulunan ve sözleşmeye göre ... ye teslim etmeleri gereken demir çubukları teslim etmeyerek diğer sanık ...'in kullanımındaki... plakalı kamyon ile bir çok kez naklettikleri, en son suç tarihi olan ...... tarihinde bu demirleri yine aynı kamyon ile ..... İline götürdükleri, yapılan ihbar üzerine kamyon kasasında ihale şartlarına uygun olmayan 3.380 kg demir çubuk bulunduğunun anlaşılması karşısında sanıkların TCK'nın 37 maddesi bağlamında iştirak halinde gerçekleşen eylemlerinin TCK'nın 236/1, 2-a, b maddelerinde yaptırım altına alınmış edimin ifasına fesat karıştırma suçunu oluşturduğunun gözetilmemiş olması, bozmayı gerektirmiştir.