İmzalanan Sözleşme Sonrası Edimin İfası Sırasında Eksik Ve Kusurlu İmalat Yapıldığı Halde İşin Kabul Edildiği Şeklindeki İsnadın Sübutu Halinde Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturabileceği Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 31/05/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 5. Ceza Dairesi - 2014/3515 E. - 2018/2874 K.
- Edimin ifasına fesat
- Eksik ve kusurlu imalat

Özet
İmzalanan sözleşme sonrası edimin ifası sırasında eksik ve kusurlu imalat yapıldığı halde işin kabul edildiği şeklindeki isnadın sübutu halinde edimin ifasına fesat karıştırma suçunu oluşturabileceği hakkında.

Karar
…İl Müdürlüğü hizmet binası yapım işinde yapılmayan bazı işlerin, yapılmış gibi gösterilerek hakediş bedellerinin ödendiği, eksik yapımlar neticesinde yüklenici firmaya toplam ..... TL fazla ödeme yapılarak kamunun zarara uğratıldığı, hakedişleri, ödeme evraklarını düzenleyen ve kontrol eden görevliler ile geçici ve kesin kabul komisyonu üyesi ve ödemeleri onaylayan sanıkların bu şekilde üzerlerine atılı suçu işledikleri iddia edilen olayda, söz konusu ihale kapsamında imzalanan sözleşme sonrası edimin ifası sırasında eksik ve kusurlu imalat yapıldığı halde işin kabul edildiği şeklindeki isnadın sübutu halinde edimin ifasına fesat karıştırma suçunu oluşturabileceği, bu itibarla yapım işine ilişkin ihale ve teslim evrakları getirtilerek tüm bilgi ve belgeler birlikte değerlendirilip sanıkların edimin ifası sürecindeki görev ve sorumlulukları da belirlendikten sonra hasıl olacak sonuca göre hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı şekilde beraat hükümleri kurulması Kanuna aykırıdır.