Sözleşmenin Fesih Nedeni İse Projelerin Kusurlu Olması, Önemli Oranda Değişikliğe Gidilmesi Gerektiğinin İdare Tarafından Tespit Edilmesi Ve Söz Konusu Projenin Başka Bir Alanda Kullanılabilirliğinin Belgelendirilmemiş Olması Karşısında, İlgili Firmaya Herhangi Bir Yaptırım Uygulanmamış Olmasından Dolayı Kamu Zararı Oluştuğu Hakkında Sayıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 05/06/2020 - Kategori: Sayıştay Kararları

Temyiz Kurulu Kararı - 17.04.2019/46126
- Hüküm bulunmayan haller
- Türk Borçlar Kanunu
- İş sahibinin hakları

Özet
Sözleşmenin fesih nedeni ise projelerin kusurlu olması, önemli oranda değişikliğe gidilmesi gerektiğinin idare tarafından tespit edilmesi ve söz konusu projenin başka bir alanda kullanılabilirliğinin belgelendirilmemiş olması karşısında, ilgili firmaya herhangi bir yaptırım uygulanmamış olmasından dolayı kamu zararı oluştuğu hakkında.

Karar
İlgili işin uygulama projesi “. ... Parkı Kentsel Uygulama Projesi” adı altında doğrudan temin yöntemi ile ... Mimari Tasarım firmasından alınmıştır.
Yukarıda da belirtildiği üzere “. ... Park İnşaatı” yapım işine ilişkin sözleşmenin fesih nedeni ilgili proje firması tarafından hazırlanan uygulama projelerinin hatalı olmasıdır. Zira, söz konusu işte herhangi bir çalışmaya başlanmadan, zeminin market olması nedeniyle hazırlanmış olan uygulama projelerinin önemli oranda değiştirilmesi zorunluluğunun bulunması, uygulama projelerinin kusurlu olmasından kaynaklanmaktadır.

Sonuç olarak, kusurlu bir eser gerçekleştirildiği takdirde, iş sahibi sözleşmeden dönme, süre verilerek düzeltilmesi, bedelden indirim isteme ve zarar ziyanının ödenmesi, seçimlik haklarına sahiptir. Sözleşmenin fesih nedeni ise projelerin kusurlu olması, önemli oranda değişikliğe gidilmesi gerektiğinin idare tarafından tespit edilmesi ve söz konusu projenin başka bir alanda kullanılabilirliğinin belgelendirilmemiş olmasıdır. Bu nedenle ilgili firmaya herhangi bir yaptırım uygulanmamış olmasından dolayı kamu zararı oluştuğu anlaşılmıştır.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.