4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na Uygun Prosedür Yürütülmeksizin Bir Kamu Kuruluşunun, Gerçek Veya Tüzel Kişiye Herhangi Bir İş Veya İmalâtı Yaptırmış Olup Bu İmalâtın Kamu Kurumu Yararına Olması Halinde Vekâletsiz İş Görme Hükümleri Uyarınca Bedelinin, 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 410 Ve Devamı İle 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 526 Ve Devamı Maddeleri Gereğince Yapıldığı Yıl Mahalli Piyasa Rayiçleriyle Ve Bk'nun 125 İle Tbk'nun 146’ncı Maddesindeki 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçerisinde Talep Edilebileceği Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 11/06/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2016/4147 E. - 2017/1154 K.
- Vekaletsiz iş görme
- Zamanaşımı

Özet
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na uygun prosedür yürütülmeksizin bir kamu kuruluşunun, gerçek veya tüzel kişiye herhangi bir iş veya imalâtı yaptırmış olup bu imalâtın kamu kurumu yararına olması halinde vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca bedelinin, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 410 ve devamı ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 526 ve devamı maddeleri gereğince yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle ve BK'nun 125 ile TBK'nun 146’ncı maddesindeki 10 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde talep edilebileceği hakkında.

Karar
İşin yapıldığı ileri sürülen belediye kamu kurumu olup, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu'na uygun prosedür yürütülmeksizin, yani ihale ve ilân, pazarlık ve doğrudan temin usulüne göre işlem yapmaksızın, sözleşme ilişkisi kurulması mümkün değildir.

Ancak, Kamu İhale Kanunu'na uygun prosedür yürütülmeksizin bir kamu kuruluşunun, gerçek veya tüzel kişiye herhangi bir iş veya imalâtı yaptırmış olup bu imalâtın kamu kurumu yararına olması halinde vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca bedeli 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 410 ve devamı ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 526 ve devamı maddeleri gereğince yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle ve BK'nın 125 ile TBK'nın 146. maddesindeki 10 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde talep edilebilir.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.