Kamu İhale Kanunu Ya Da Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na Göre Yapılmış Bir Sözleşme Bulunmasa Dahi Kamu Kurumunun Gerçek Ya Da Tüzel Kişiye Herhangi Bir İş Yaptırması Ve Bu İşin Yararına Olması Halinde İşi Yapan Kimsenin Eldeki Davanın Açıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan 818 Sayılı Bk'nın 410 Ve Devamı Maddeleri Uyarınca Yaptığı İşin Bedelini Vekâletsiz İş Görme Hükümleri Uyarınca Talep Edebileceği Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 12/06/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2016/3564 E. - 2017/1030 K.
- Vekaletsiz iş görme

Özet
Kamu İhale Kanunu ya da Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre yapılmış bir sözleşme bulunmasa dahi kamu kurumunun gerçek ya da tüzel kişiye herhangi bir iş yaptırması ve bu işin yararına olması halinde işi yapan kimsenin eldeki davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan 818 sayılı BK'nın 410 ve devamı maddeleri uyarınca yaptığı işin bedelini vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca talep edebileceği hakkında.

Karar
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olduğundan yapılacak işin miktarına göre ihale, pazarlık ve doğrudan temin usulüne uygun olarak yürütülecek prosedür sonucunda yüklenici gerçek ya da tüzel kişilerle eser sözleşmesi ilişkisi kurması mümkündür. Dosyada bu prosedür yürütülerek düzenlenmiş bir sözleşme bulunmadığı gibi varlığı da ileri sürülmemiştir. Bu nedenle taraflar arasında eser sözleşmesi ilişkisi kurulduğunu kabul etmek mümkün değildir.

Ancak Kamu İhale Kanunu ya da Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre yapılmış bir sözleşme bulunmasa dahi kamu kurumunun gerçek ya da tüzel kişiye herhangi bir iş yaptırması ve bu işin yararına olması halinde işi yapan kimse eldeki davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan 818 sayılı BK'nın 410 ve devamı maddeleri uyarınca yaptığı işin bedelini vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca talep edebilir.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.