Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 40 Ve 41. Maddelerine Uygun Biçimde İhtirazi Kayıt Konulmaksızın İmzalanan Hakedişin, Yüklenici Aleyhine Kesinleşeceği Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 16/06/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2015/3517 E. - 2016/246 K.
- İhtirazi kayıt
- Hakedişin kesinleşmesi
- Delil sözleşmesi

Özet
Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 40 ve 41. maddelerine uygun biçimde ihtirazi kayıt konulmaksızın imzalanan hakedişin, yüklenici aleyhine kesinleşeceği hakkında.

Karar
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle sözleşme Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na tabi olup 12.994,16 TL kesintinin yapıldığı 1 ve son nolu hakedişin, sözleşmenin doğal eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 40 ve 41. maddelerine uygun biçimde ihtirazi kayıt konulmaksızın imzalanmış olması sebebiyle hakedişin davacı aleyhine kesinleşmiş bulunmasına göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA..,karar verildi.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.