4735 Sayılı Kanunun Geçici 4’üncü Maddesi Uyarınca Hazine Ve Maliye Bakanlığının Görüşü Alınarak İdare Tarafından Yükleniciye Süre Uzatımı Verilmesi Halinin, Tek Başına Fiyat Farkı Hesaplanması Sonucunu Doğurmayacağı Hakkında Düzenleyici Kurul Kararı

Eklenme Tarihi: 24/06/2020 - Kategori: Kamu İhale Mevzuatı

Kamu İhale Kurulu Kararı - 22/04/2019 - 2019/DK.D-79
- Süre uzatımı
- Fiyat farkı

Özet
4735 sayılı Kanunun Geçici 4’üncü maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinin, tek başına fiyat farkı hesaplanması sonucunu doğurmayacağı hakkında.

Karar
4735 sayılı Kanunun Geçici 4’üncü maddesi kapsamında, idari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işler için, söz konusu Kanun maddesi uyarınca idarece süre uzatımı verilmesinin tek başına fiyat farkı verilmesini gerektirip gerektirmeyeceği hususundaki tereddütlerin giderilmesi amacına yönelik olarak;

İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı Kanunun Geçici 4’üncü maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinin, tek başına fiyat farkı hesaplanması sonucunu doğurmayacağına,

Karar verilmiştir.