EKAP Adli Sicil Sorgulama Hizmeti Devreye Alındı

Eklenme Tarihi: 24/08/2020 - Kategori: Mevzuat Duyuruları

Kamu İhale Kurumundan;

Bilindiği üzere ihale uhdesinde kalan isteklinin, sözleşmeye davet tebligatının tebliğ tarihini izleyen günden itibaren en geç on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler veya bu belgeler yerine “Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tabloyu” doldurarak sunması gerekmektedir.

Kurumumuz ile T.C. Adalet Bakanlığı arasında kurulan adli sicil entegrasyonu sayesinde  EKAP’ ta idareler tarafından ihale uhdesinde kalan isteklinin adli sicil kaydı sorgulaması yapılabilmektedir. Bu kapsamda ihale uhdesinde kalan isteklinin, “Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tabloda” ilgili kısımları doldurarak sunması halinde ihaleyi yapan idareye adli sicil kaydını elden vermesine gerek kalmadan idareler EKAP’ tan ilgili isteklinin adli sicil kaydını sorgulayabilecektir.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.