EKAP Pazarlık Usulü Elektronik İhalede Fiyat Dışı Unsur Uygulaması Devreye Alındı

Eklenme Tarihi: 24/08/2020 - Kategori: Mevzuat Duyuruları

Kamu İhale Kurumundan;

“ELEKTRONİK İHALE"

Bilindiği üzere, Kurumumuzca elektronik ihalenin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak yoğun bir çalışma yürütülmektedir.

Bu kapsamda daha önce;

  • Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde elektronik eksiltme yapılabilmesine,
  • Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerin elektronik ihale yöntemi ile yapılabilmesine,
  • Açık ihale usulü ile yapılan elektronik ihalelerde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar kullanılarak belirlenebilmesine,
  • Açık ihale usulü ile yapılan elektronik ihalelerde elektronik eksiltme yapılabilmesine,
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde elektronik ihale yönteminin kullanılabilmesine,

​yönelik geliştirmeler devreye alınmıştı.

Yapılan son geliştirme ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan elektronik ihalelerde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar kullanılarak belirlenebilmesi mümkün hale gelmiştir.

Kurumumuzca yayımlanan 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin kamu alımı istatistiklerine göre, elektronik ihale yöntemi ile yapılması mümkün olan açık ihale usulü ve 4734 saylı Kanun’un 21’inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerin, toplam ihaleler içindeki payı %99,6 ila %99,8 seviyelerindedir. 2019 yılında elektronik ihale yöntemi ile yapılan ihalelerin tüm ihaleler içindeki payı % 10 seviyelerindeyken, 2020 yılında 21.05.2020 tarihine kadar yapılan ihalelerde elektronik ihalelerin tüm ihalelere oranı % 31,9’a yükselmiştir. 

Önümüzdeki dönemde de Kurumumuzca kamu ihalelerinde  elektronik yöntem ve araçların yenilikçi bir biçimde kullanılmasına yönelik çalışmalar, hız kesmeden devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”