28/03/2022 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

Eklenme Tarihi: 25/03/2022 - Kategori: Kamu İhale Mevzuatı

24/02/2022 tarihli ve 31760  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişikliklerinin bir kısmı 28/03/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu itibarla idarelerin EKAP üzerinden yürüttükleri mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri ile danışmanlık hizmet alımı ihale işlemlerinde herhangi bir aksama olmaması için aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

1- Ön yeterlik/ihale dokümanı bu değişikliklerden önceki uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ancak ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanmamış (ilansız pazarlık usulüne göre yapılan ihalelerde davet yapılmamış) ihalelerin onayları 27/03/2022 tarihi itibarıyla kaldırılacaktır. Söz konusu ihale işlemlerinden gerekli olanların 28/03/2022 tarihi itibarı ile yeni yönetmelik hükümlerine göre tekrar yapılması ve ihale dokümanlarının 28/03/2022 tarihi itibari ile yeni yönetmelik hükümlerine göre tekrar hazırlanması gerekmektedir.

2- Ön yeterlik/ihale dokümanı, yürürlükteki uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ihalelere ilişkin ön yeterlik/ihale ilanları en son 25/03/2022 günü Kamu İhale Bülteninde yayımlanacaktır. Bu ihalelere ilişkin ilan işlemlerinin en geç 24/03/2022 günü saat 14:00'e kadar tamamlanması zorunludur.   

3- Ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanılarak Kurumumuza gönderilmiş, ancak 25/03/2022 tarihi itibari ile Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanmamış tüm ön yeterlik/ihale ilanları iade edilecektir. 

4- 24/03/2022 tarihi saat: 14:00’den 28/03/2022 tarihine kadar ön yeterlik/ihale ilanlarının EKAP üzerinden gönderilmesine izin verilmeyecektir.

5- 28/03/2022 tarihi saat: 08:00’den itibaren ön yeterlik/ihale dokümanları EKAP üzerinden yeni yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacaktır.

6- İstisna ve kapsam dışı ihalelere ilişkin işlemler yukarıda belirtilen hususlardan etkilenmeyecek, bu ihalelere ilişkin ilanlar kesintiye uğramadan Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaya devam edecektir.

7- Sistemde yapılacak mevzuat, bakım ve test çalışmaları sebebiyle tüm EKAP uygulamaları 27/03/2022 tarihi saat 21:00 itibarıyla bakıma alınacaktır. Sistemin 28/03/2022 tarihi saat 08:00 itibarıyla açılması planlanmaktadır.

Bütün idarelere önemle duyurulur.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.