4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında (Yeni)

Eklenme Tarihi: 07/04/2022 - Kategori: Kamu İhale Mevzuatı

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan  30/03/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-101 Sayılı Yeni Kurul Kararı ektedir.