İhale İlan Bedeli Ödemelerine İlişkin Önemli Duyuru

Eklenme Tarihi: 07/04/2022 - Kategori: Mevzuat Duyuruları

Kamu İhale Kurumuna, ihale ilan bedeli ödemelerinde karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların dikkate alınması önem arz etmektedir:

1- Kamu İhale Bülteninde ücretli yayımlanan her bir ihale ilanının bedeli; (01.02.2022-31.01.2023 dönemi için) KDV dahil 1.770,00 TL’dir. (1.500,00 + 270,00 %18) Bu hizmet karşılığından Kurumumuz tarafından ödemeyi yapan idarelere, 1.770,00 TL’lik fatura düzenlenmektedir.

2- Kurumumuz, Damga Vergisi Kanununda sayılı resmi daireler arasında bulunmadığından, Kurumumuza ön ödeme (avans veya kredi) veya kesin ödeme şeklinde ihale ilan bedeli ödemesi yapan resmi dairelerin (genel ve özel bütçeli idareler ile il özel idareleri ve belediyeler gibi); ödemeye ilişkin ödeme emri belgesi üzerinde, KDV dahil 1.770,00 TL olan ilan bedelinden, KDV hariç ilan bedeli üzerinden hesaplanan 14,22 TL (1.500,00/1000*9,48=14,22)  damga vergisini kesmesi, kalan tutar olan 1.755,78 TL tutarı Kurumumuzun hesabına aktarması gerekmektedir. Söz konusu idarelerin, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) içerisinde ihale ilan bedeline ilişkin ödeme pusulası oluştururken de Kurum hesaplarına net olarak aktarılan 1.755,78 TL’lik tutarı seçmesi gerekmektedir. Böylece EKAP’tan seçilen tutarla, Kurum hesabına geçen net tutarın birebir eşleşmesi sağlanmış olacaktır. Söz konusu ödemeye ilişkin örnek muhasebe kaydı aşağıdadır. (Örnek-1)

3- Damga Vergisi Kanunu uyarınca resmi daire sayılmayan ve ödeme evraklarından damga vergisi kesmeyen diğer idarelerin (belediye şirketleri, sosyal güvenlik kurumları, düzenleyici denetleyici kurumlar v.b.) ise EKAP’tan ihale ilan bedeli olarak 1.770,00 TL’yi seçerek Kurumumuz hesaplarına da 1.770,00 TL aktarması gerekmektedir. Böylece EKAP’tan seçilen tutarla, Kurum hesabına geçen tutarın birebir eşleşmesi sağlanmış olacaktır. Söz konusu ödemeye ilişkin örnek muhasebe kaydı aşağıdadır. (Örnek-2)

4- İdarelerin ilan bedeli ödemelerini, EKAP’tan aldıkları ilan bedeli ödeme pusulası ile Kurumumuzun Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası nezdindeki Kamu İhale Kurumuna ait kurumsal tahsilat hesabına, bu bankaların herhangi bir şubesinden, ihale kayıt numarası ve barkod numarası belirtmek suretiyle manuel verecekleri talimatla yapmaları gerekmektedir. Kurumsal tahsilat hesabına manuel talimatla bu şekilde yapılan ödemeler aynı gün içerisinde EKAP’a yansıdığından dolayı sevk işlem formu düzenlenebilecektir. Sadece, Merkez Bankası üzerinden elektronik olarak (EFT suretiyle) ödeme yapan Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı Genel Bütçeli Kurumlarca;  ihale ilan bedeli Örnek-1 deki gibi muhasebeleştirilerek Kurumumuzun 4940293809 vergi kimlik numarası ile Ziraat Bankası Ankara Cevizlidere Şubesi nezdindeki TR850001001925055035385259 IBAN numarasına, ödemeye ilişkin ödeme emri belgesi/muhasebe işlem fişi açıklamasının en başına ihale kayıt numarası ve barkod numarasının belirtilerek aktarım yapılması gerekmektedir. Genel bütçeli idarelerce, Kurumumuza ait olsun veya olmasın başka hesap veya IBAN numarasına yapılan ödemeler ile banka ekstresinde ihale kayıt numarası ve barkod numarası görülemeyen ödemeler işleme alınamamaktadır. Bu yüzden ödemeye ilişkin açıklamanın başına ihale kayıt numarası ve barkod numarasının yazılması önem arz etmektedir.

Önemle duyurulur.

İhale ilan bedeli ödemelerine ilişkin örnek muhasebe kayıtları için tıklayınız.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.