İhalelerde Elektronik Teminat Mektubu Zorunluluğu Getirildi

Eklenme Tarihi: 15/03/2024 - Kategori: Mevzuat Duyuruları

Kamu İhale Kurumu, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Kesin teminat mektupları” başlıklı Ek 1 inci maddesi uyarınca, ihale üzerinde bırakılan isteklilerin sözleşme imzalanmadan önce sunmaları gereken kesin teminat mektuplarının elektronik ortamda sunulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemekle yetkilendirilmiştir.

Bu kapsamda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde, sözleşme yapılmadan önce ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulacak kesin teminat mektubu ve kefalet senedinin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) üzerinden elektronik ortamda düzenlenmesi ve iletilmesine yönelik geliştirme, 22 Ocak 2024 tarihinde devreye alınmıştır.  (İlgili duyuru için tıklayınız.)

Kamu İhale Kurulunun 13 Mart 2024 tarihli ve 2024/DK.D-56 sayılı kararı ile, 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ve ilan veya duyuru tarihi 8 Nisan 2024 ve bu tarihten sonra olan ihalelerde, sözleşme yapılmadan önce ihale üzerinde kalan istekliler tarafından yalnızca elektronik teminat mektubu veya elektronik kefalet senedinin sunulması zorunlu hale getirilmiştir.

Sözleşme sürecine ilişkin ek kesin teminat, avans teminatı, kesin hesap ve geçici kabul noksanları teminatı gibi diğer teminat türlerinin elektronik ortamda sunulabilmesine yönelik uygulama ise ilerleyen bir tarihte devreye alınacak olup, bu süreçte bu tür teminatların fiziki ortamda sunulması devam edecektir.

Detaylı bilgi ve ilgili kararın tam metni için resmi duyuru ve karar bağlantılarına başvurabilirsiniz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

13/03/2024 tarihli ve 2024/DK.D-56 sayılı Kurul Kararı için tıklayınız.